Is jouw toekomstplaatje realistisch?

“We bieden je bij Dow een pensioenregeling aan die tot de top van ons land behoort. Maar een goede pensioenregeling is niet hetzelfde als een goed pensioen.

Niet iedereen bouwt een carrièrelang pensioen op bij Dow. Sommigen hebben te maken met een scheiding. Anderen willen een stuk eerder stoppen met werken dan de pensioenregeling beoogt. Daarnaast geldt voor iedereen dat het leven na pensioneren op een eigen, persoonlijke wijze wordt ingevuld. Met een eigen bijpassend kostenplaatje.

Het is voor iedereen verstandig om tijdig – en dan bedoel ik bij voorkeur echt al voor je vijfenveertigste –met je pensioen aan de slag te gaan. Sluit het pensioen dat je opbouwt aan op het toekomstplaatje dat je voorziet? Op de uitgaven die je na je pensioneren verwacht te hebben? En omdat zowel je pensioenambities als je pensioenregeling door de tijd wijzigen, is dat een continu proces. Dat vergt aandacht. Niet dagelijks, maar zeker wel een aantal maal per jaar.

Ik hoor wel eens in de wandelgangen: Wat kan ik dan doen? Allereerst kun je op mijnpensioenoverzicht.nl in kaart brengen wat je – samen met je eventuele partner – al aan pensioen en AOW hebt opgebouwd. Maar ook wat je zou kunnen opbouwen als je tot aan je 67ste blijft werken. Hoe verhoudt zich dat tot het inkomen dat je vanaf je pensioneren zou willen hebben? Wil je de laatste – gemiddeld meer dan 20 jaar! – van je leven wat ruimer leven dan waar je nu op afstevent, dan kan het verstandig zijn nu geld opzij te zetten voor later. Ook als dat betekent dat je niet twee, maar één keer per jaar op vakantie gaat. Maar het kan voor bijvoorbeeld huizenbezitters ook een goede optie zijn de uitgaven vanaf de pensioendatum omlaag te brengen door tijdens je loopbaan de hypotheek af te lossen. Wil of kan je dat niet? Dan zul je je ambities voor na je pensioen moeten aanpassen. Hoeft niet negatief te zijn, als je maar tijdig een reëel beeld hebt van later. En niet voor onplezierige verrassingen komt te staan.

Wat iedereen sowieso voor zijn of haar pensioen kan doen, is zorgen dat je tot je pensioen een waardevolle arbeidskracht bent! Duurzame inzetbaarheid wordt vanuit de organisatie gestimuleerd, maar je bent zelf aan zet. Sta open voor vernieuwing, voor scholing. Blijven werken is óók pensioen blijven opbouwen. Heel belangrijk dus.”

Ed d’Hooghe, Voorzitter Stichting Dow Pensioenfonds