Hoofd- en nevenfuncties verantwoordingsorgaan


Naam: Els van de Velde (voorzitter)
 
Hoofdfunctie:

Production Leader Ethylene Oxide / Ethylene Amines
 
Nevenfuncties:
Voorzitter Verantwoordingsorgaan
Voorzitter SSLT (Site Service Leadershipteam)
Naam: Maril van Waes 
 
Hoofdfunctie:

Bestuurslid Vereniging Dow Gepensioneerden (VDG)
 
Nevenfuncties:

Lid van Verantwoordingsorgaan
Bestuurslid van Stichting Toonbeeld Terneuzen, kunst en cultuureducatie.Naam: Marc Obrie
 
Hoofdfunctie:

Proces Technician
 
Nevenfuncties: 
Voorzitter Ondernemingsraad Dow Benelux
Lid Verantwoordingsorgaan
Penningmeester Jogging Club Dow
Penningmeester Stichting Sport Promotie Zeeuws Vlaanderen
Webmaster en bestuurslid Dorpsraad SluiskilNaam: Danielle Melis-Elferink (secretaris)
 
Hoofdfunctie:

Manager Tax Accounting and Direct Tax Compliance Western Europe
 
Nevenfuncties:
Lid VerantwoordingsorgaanNaam: Tom Burm
 
Hoofdfunctie:

Technology Director - Hydrocarbons Technology Center
 
Nevenfuncties:
Lid Verantwoordingsorgaan Stichting Dow pensioenfondsNaam: Stan Bosman
 
Hoofdfunctie:

Vicevoorzitter R.K. Parochie H.Maria Sterre der Zee te Hulst
 
Nevenfuncties:
Voorzitter R.K. Basiliekkoor, Hulst
Lid Ledenraad RABObank Zeeuws Vlaanderen
Lid Concertcommissie Cantorij der Basiliek, Hulst