Kerncijfers

 (in duizenden euro's) 2018 2017  2016  2015 2014
 Beleggingen          
 Belegd vermogen 2.505.761 2.535.444  2.455.756  2.250.453  2.199.656
Rendement (A) -1,00% 4,80%  9,40%  2,50% 24,00%
           
 Pensioenverplichtingen  2.193.597 2.144.262 *  2.226.410  2.063.681  1.983.496
 Regulier pensioen 2.193.597 2.144.262   2.184.401  2.023.792  1.943.143
 DC: Pensioenrekening A - 36.567 *  35.137  31.813  30.480
 DC: Pensioenuitkering B - 5.446 *  6.872  8.076  9.873
           
 Betaalde premies 64.222 68.870  62.323 56.710  57.906
 Reguliere premies** 64.222 67.908  61.085  55.678  55.583
Stortingen DC - 962  1.238  1.032  2.323
           
 Betaalde pensioenen 64.393 61.770 59.767  58.685  57.996
           
 Aantal deelnemers 5.293 5.333  5.386  5.434  5.479
 Actief 1.473 1.541  1.618  1.690  1.761
 Slapers 1.047 1.062  1.072  1.099  1.110
 Pensioengerechtigden 2.773 2.730  2.696  2.645 2.608
           
 Dekkingsgraad 113,9% 117,9%  109,9%  108,7% 110,6%
Beleidsdekkingsgraad 117,7% 115,6%  106,9% 108,1% 111,1%***


* Op 31 december 2017 zijn de beschikbare premiekapitalen overgedragen naar United Pensions. Deze staan niet meer onder de pensioenverplichtingen op de balans van 2017. De genoemde kapitalen zijn de kapitalen die zijn overgedragen.
** Inclusief de bijstortingen van Dow vanwege onderdekking: 2013: 19.718.
***Betreft de beleidsdekkingsgraad per 1 januari 2015.


De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van een fonds. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen van een fonds en de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het fonds precies genoeg geld heeft om alle pensioenen te kunnen betalen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De Nederlandsche Bank eist als minimum een beleidsdekkingsgraad van 105%.