Pensioenbureau

Het bestuur heeft de uitvoerende taken gedelegeerd aan het Pensioenbureau van Stichting Dow Pensioenfonds.

Het Pensioenbureau bestaat uit:
Lars Strijdonk  (manager/ secretaris)
Jane Wollrabe (support)
Ronald van der Graaf (pensioenspecialist)
Ellen Rijzinga (pensioenspecialist)Taken van het Pensioenbureau zijn:

  • Advisering van het bestuur van Stichting Dow Pensioenfonds inzake beleidsaanpassingen betreffende de uitkerings-/pensioenregelingen als gevolg van wettelijke maatregelen, maatschappelijke ontwikkelingen en/of ontwikkelingen in de bij het concern geldende arbeidsovereenkomsten;
  • Uitvoering van het ambtelijk secretariaat;
  • Uitvoering van de financiële administratie, de pensioen- en beleggingsadministratie;
  • Uitvoering van het communicatiebeleid;
  • Uitvoering van het pensioenbeleid.

Vragen over uw pensioen kunt u stellen via +31 115 67 11 11 (werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur) of mail naar info@dowpensioen.nl.