Raad van Toezicht

Stichting Dow Pensioenfonds verbetert het toezicht. Tot nu toe voerde een visitatiecommissie één keer per jaar een controle uit; sinds 1 juli 2018 controleert én adviseert de Raad van Toezicht (RvT) het bestuur het gehele jaar door. De RvT bestaat uit drie ervaren toezichthouders en zorgt dat het pensioenfonds voldoet aan de meest recente regelgeving. Het pensioenfonds heeft drie RvT-leden voorgedragen, die allemaal zijn goedgekeurd door de Nederlandsche Bank. We stellen ze graag aan u voor:

Erik Klijn is een ervaren  juridisch adviseur en toezichthouder, en is al jaren  lid van Dow’s visitatiecommissie. Hij is voorzitter en richt zich specifiek op communicatie, uitbesteding en governance. 

Gerard van Harten heeft een lange loop- baan bij Dow achter de rug en is oud-voorzitter van Stichting Dow Pensioenfonds. Hij heeft ruime ervaring als commissaris en een goede kennis van de pensioenwereld. Dhr. Van Harten richt zich als toezichthouder vooral op vermogensbeheer en governance.

Paul de Koning heeft  als juridisch adviseur jarenlang in de pensioenwereld gewerkt, waarbij hij zich specialiseerde in risicomanagement, juridisch en governance. Dat  zijn dan ook zijn voornaamste aandachtsgebieden als RvT-lid.